این پنل ها دارای هارد HDD میباشند برای سرعت بیشتر پنل های SSD را بازدید نمایید

سرور مجازی پلن - 2

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

سرور مجازی پلن - 3

رم 3گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

سرور مجازی پلن - 4

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 75 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

سرور مجازی پلن - 5

رم 5گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

سرور مجازی پلن - 6

رم 6 گیگ
سی پی یو 4هسته
هارد 125گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

سرور مجازی پلن - 7

رم 7گیگ
سی پی یو 4هسته
هارد 150 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

سرور مجازی پلن - 8

رم 8 گی
سی پی یو 5 هسته
هارد 175گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

سرور مجازی پلن - 9

رم 9 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

سرور مجازی پلن - 10

رم 10گیگ
سی پی یو 6هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر

ابَر سرور

رم 12 گیگ
سی پی یو 6هسته
هارد 250گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از لوکیشن های آمریکا - فرانسه - انگلیس - هلند - کانادا
تحویل در 12 ساعت کاری کشور مورد نظر