مستقیم از دیتاسنتر : سرور مجازی کلود Hetzner

در صورت نیاز در لایسنس های اشتراکی کنترل پنل ها و... ها نیز موجود میباشد / کرک-ماین-اسکن-اتک-اجرای اسکریپت فیشینگ و پروکسی بر روی این سرور ها ممنوع میباشد

کلود رم 2

پردازنده 1 CPU
حافظه رم 2 GB
هارد 20 GB SSD
معماری DDR4
20TB ترافیک ماهانه
تحویل 1 الی 12 ساعت

سرور کلود رم2 (جدید)

پردازنده 2 CPU
حافظه رم 2 GB
هارد 40 GB SSD
معماری DDR4
20TB ترافیک ماهانه

کلود رم 4

پردازنده 2 CPU
حافظه رم 4 GB
هارد 40 GB SSD
معماری DDR4
تحویل 1 الی 12 ساعت

سرور کلود رم 4 (جدید)

پردازنده 3 CPU
حافظه رم 4 GB
هارد 80 GB SSD
معماری DDR4

کلود رم 8

پردازنده 2 CPU
حافظه رم 8 GB
هارد 80 GB SSD
معماری DDR4

سرور کلود رم 8 (جدید)

پردازنده 4 CPU
حافظه رم 8 GB
هارد 160 GB SSD
معماری DDR4
تحویل 1 الی 12 ساعت

کلود رم 16

پردازنده 4 CPU
حافظه رم 16 GB
هارد 160 GB SSD
معماری DDR4

سرور رم 16 (جدید)

پردازنده 8 CPU
حافظه رم 16 GB
هارد 240 GB SSD
معماری DDR4

کلود رم 32

پردازنده 8 CPU
حافظه رم 32 GB
هارد 240 GB SSD
معماری DDR4
تحویل 1 الی 12 ساعت

سرور رم 32 (جدید)

پردازنده 16 CPU
حافظه رم 32 GB
هارد 360 GB SSD
معماری DDR4

شروع از
ریال 21,105,000
ماهانه
ریال 8,794 هزینه تنظیم
سفارش دهید