خارج از مرز ها را با آذین هاست باشید

لوکیشن تورنتو همراه با پنل مدیریت در سایت

1 GB
2 GB

Ram 2 GB
CPU 1
Hard 50 GB

4 GB

Ram 4 GB
CPU 2
Hard 80 GB

8 GB

Ram 8 GB
CPU 4
Hard 160 GB

16 GB

Ram 16 GB
CPU 6
Hard 320 GB

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین