هاست سی پنل داخل ( میزبانی سایت )

پشتیبانی از پایتون و روبی و nodejs / به همراه نصب کننده 400 اسکریپت

512 MB

پهنا باند ماهیانه 10 گیگابایت
SSL رایگان


 • ۰ ادان دامنه اضافه
 • 1 ساب دامنه قابل استفاده
 • 1 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 1 ftp اکانت
 • آنی نوع واگذاری
1 GB

پهنا باند ماهیانه 15 گیگابایت
SSL رایگان


 • ۰ ادان دامنه اضافه
 • 1 ساب دامنه قابل استفاده
 • 1 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 5 ftp اکانت
 • آنی نوع واگذاری
2 GB

پهنا باند ماهیانه 20 گیگابایت
SSL رایگان


 • 1 ادان دامنه اضافه
 • 2 ساب دامنه قابل استفاده
 • 3 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 5 ftp اکانت
 • دارد دسترسی cgi
 • آنی نوع واگذاری
5 GB

پهنا باند ماهیانه 30 گیگابایت
SSL رایگان


 • 1 ادان دامنه اضافه
 • 3 ساب دامنه قابل استفاده
 • 5 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 7 ftp اکانت
 • دارد دسترسی cgi
 • آنی نوع واگذاری
10 GB

پهنا باند ماهیانه 35 گیگابایت
SSL رایگان


 • 1 ادان دامنه اضافه
 • 3 ساب دامنه قابل استفاده
 • 5 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 7 ftp اکانت
 • دارد دسترسی cgi
 • آنی نوع واگذاری
15 GB

پهنا باند ماهیانه 45 گیگابایت
SSL رایگان


 • 1 ادان دامنه اضافه
 • 10 ساب دامنه قابل استفاده
 • 5 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 20 ftp اکانت
 • دارد دسترسی cgi
 • آنی نوع واگذاری

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین