سرور مجازی با هارد بالا

تمامی پورت های شبکه 1 گیگابایت می باشند و سرور های مجازی آلمان از دیتاسنتر Hetzner می باشد که دارای پورت قدرت مند تری نسبت به سایر دیتاسنتر ها می باشد .

512 MB رم

هارد 20 GB SATA
معماری DDR4
ترافیک ماهانه نا محدود
پردازنده Intel® Core™ i7-6700

 • 0.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 3.6 GHz پردازش اشتراکی
 • 1 Core of CPU پردازنده
1 GB رم

هارد 40 GB SATA
معماری DDR4
ترافیک ماهانه نا محدود
پردازنده Intel® Core™ i7-6700

 • 1 GHz پردازش اختصاصی
 • 3.6 GHz پردازش اشتراکی
 • 1 Core of CPU پردازنده
2 GB رم

هارد 60 GB SATA
معماری DDR4
ترافیک ماهانه نا محدود
پردازنده Intel® Core™ i7-6700

 • 1.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 7.2 GHz پردازش اشتراکی
 • 2 Core of CPU پردازنده
6 GB رم

هارد 200 GB SATA
معماری DDR4
ترافیک ماهانه نا محدود
پردازنده Intel® Core™ i7-6700

 • 2.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 10 GHz پردازش اشتراکی
 • 3 Core of CPU پردازنده
8 GB رم

هارد 400 GB SATA
معماری DDR4
ترافیک ماهانه نا محدود
پردازنده Intel® Core™ i7-6700

 • 3 GHz پردازش اختصاصی
 • 10 GHz پردازش اشتراکی
 • 3 Core of CPU پردازنده