مناسب وب سایت و ربات های تلگرامی

250 مگابایت 0 موجود است

قیمت محصول شش ماهه درج شده
- نسخه پی اچ پی 5 تا 8
- تعداد دیتابیس قابل ساخت 3
- کنترل پنل CPanel
- سیستم عامل کلود لینوکس
- وب سرور لایت اسپید
- واگذاری آنی پس از پرداخت
قابلیت سفارش با زیر دامنه رایگان

 • 250 مگابایت - میزان رم
 • 21 - میزان Entry Processes
 • 40% - CPU
 • 1M - میزان io
512 مگابایت 0 موجود است

- نسخه پی اچ پی 5 تا 8
- تعداد دیتابیس فایل ساخت 5
- کنترل پنل CPanel
- سیستم عامل کلود لینوکس
- وب سرور لایت اسپید
- واگذاری آنی پس از پرداخت
قابلیت سفارش با زیر دامنه رایگان

 • ۵۰۰ مگابایت - میزان رم
 • 21 - میزان Entry Processes
 • 50% - CPU
 • 1M - میزان io
۱ گیگابایت 0 موجود است

- نسخه پی اچ پی 5 تا 8
- تعداد دیتابیس قابل ساخت 6
- کنترل پنل CPanel
- سیستم عامل کلود لینوکس
- وب سرور لایت اسپید
- واگذاری آنی پس از پرداخت
قابلیت سفارش با زیر دامنه رایگان

 • ۷۰۰ مگابایت - میزان رم
 • 21 - میزان Entry Processes
 • 55% - CPU
 • 1M - میزان io
۵ گیگابایت 0 موجود است

- نسخه پی اچ پی 5 تا 8
- تعداد دیتابیس قابل ساخت 9
- کنترل پنل CPanel
- سیستم عامل کلود لینوکس
- وب سرور لایت اسپید
- واگذاری آنی پس از پرداخت
قابلیت سفارش با زیر دامنه رایگان

 • 1.25 گیگابایت - میزان رم
 • 27 - میزان Entry Processes
 • 65% - CPU
 • 1.5Mb/s - میزان io
۸ گیگابایت 2 موجود است

- نسخه پی اچ پی 5 تا 8
- تعداد دیتابیس قابل ساخت 11
- کنترل پنل CPanel
- سیستم عامل کلود لینوکس
- وب سرور لایت اسپید
- واگذاری آنی پس از پرداخت
قابلیت سفارش با زیر دامنه رایگان

 • 1.75 گیگابایت - میزان رم
 • 35 - میزان Entry Processes
 • 70% - CPU
 • 2Mb/s - میزان io
۱۰ گیگابایت 0 موجود است

- نسخه پی اچ پی 5 تا 8
- تعداد دیتابیس قابل ساخت 13
- کنترل پنل CPanel
- سیستم عامل کلود لینوکس
- وب سرور لایت اسپید
- واگذاری آنی پس از پرداخت
قابلیت سفارش با زیر دامنه رایگان

 • 1.8 گیگابایت - میزان رم
 • 50 - میزان Entry Processes
 • 80% - CPU
 • 2Mb/s - میزان io
۱۵ گیگابایت 0 موجود است

- نسخه پی اچ پی 5 تا 8
- تعداد دیتابیس قابل ساخت 10
- کنترل پنل CPanel
- سیستم عامل کلود لینوکس
- وب سرور لایت اسپید
- واگذاری آنی پس از پرداخت
قابلیت سفارش با زیر دامنه رایگان

 • 2 گیگابایت - میزان رم
 • 50 - میزان Entry Processes
 • 100% - CPU
 • 5Mb/s - میزان io

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین