مستقیم از دیتاسنتر : سرور مجازی کلود Hetzner

در صورت نیاز در لایسنس های اشتراکی کنترل پنل ها و... ها نیز موجود میباشد / کرک-ماین-اسکن-اتک-اجرای اسکریپت فیشینگ و پروکسی بر روی این سرور ها ممنوع میباشد

کلود رم 2 1 متاح

پردازنده 1 CPU
حافظه رم 2 GB
هارد 20 GB SSD
معماری DDR4
20TB ترافیک ماهانه
تحویل 1 الی 12 ساعت

سرور کلود رم2 (جدید) 0 متاح

پردازنده 2 CPU
حافظه رم 2 GB
هارد 40 GB SSD
معماری DDR4
20TB ترافیک ماهانه

کلود رم 4 0 متاح

پردازنده 2 CPU
حافظه رم 4 GB
هارد 40 GB nvme
معماری DDR4

سرور کلود رم 4 (جدید)

پردازنده 3 CPU
حافظه رم 4 GB
هارد 80 GB SSD
معماری DDR4

کلود رم 8

پردازنده 2 CPU
حافظه رم 8 GB
هارد 80 GB nvme
معماری DDR4

سرور کلود رم 8 (جدید)

پردازنده 4 CPU
حافظه رم 8 GB
هارد 160 GB nvme
معماری DDR4

کلود رم 16

پردازنده 4 CPU
حافظه رم 16 GB
هارد 160 GB nvme
معماری DDR4

سرور رم 16 (جدید)

پردازنده 8 CPU
حافظه رم 16 GB
هارد 240 GB nvme
معماری DDR4

کلود رم 32

پردازنده 8 CPU
حافظه رم 32 GB
هارد 240 GB nvme
معماری DDR4

سرور رم 32 (جدید)

پردازنده 16 CPU
حافظه رم 32 GB
هارد 360 GB nvme
معماری DDR4

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین