مستقیم از دیتاسنتر : سرور مجازی کلود Hetzner

در صورت نیاز در لایسنس های اشتراکی کنترلپنل ها و... ها نیز موجود میباشد

کلود رم 2

پردازنده 1 CPU
حافظه رم 2 GB
هارد 20 GB SSD
معماری DDR4
20TB ترافیک ماهانه
تحویل 1 الی 12 ساعت

کلود رم 4

پردازنده 2 CPU
حافظه رم 4 GB
هارد 40 GB SSD
معماری DDR4
تحویل 1 الی 12 ساعت

کلود رم 8

پردازنده 2 CPU
حافظه رم 8 GB
هارد 80 GB SSD
معماری DDR4
تحویل 1 الی 12 ساعت

کلود رم 16

پردازنده 4 CPU
حافظه رم 16 GB
هارد 160 GB SSD
معماری DDR4
تحویل 1 الی 12 ساعت

کلود رم 32

پردازنده 8 CPU
حافظه رم 32 GB
هارد 240 GB SSD
معماری DDR4
تحویل 1 الی 12 ساعت