خارج از سرویس دهی

512 MB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI ندارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنهرایگان از مجموعه

 • 30 CPU %
 • 55 گیگابایت پهنای باند
 • 2 عدد تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ساب/اد دامنه
 • 2 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت
1 GB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI ندارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنه رایگان از مجموعه

 • 60 CPU %
 • 98 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد ساب/اد دامنه
 • 3 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت
2 GB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI ندارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنه رایگان از مجموعه
دامنه ملی رایگان در خرید های سه ماه !

 • 65 CPU %
 • 225 گیگابایت پهنای باند
 • 8 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد ساب/اد دامنه
 • 5 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت
3 GB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI دارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنه رایگان از مجموعه
دامنه ملی رایگان در خرید های سه ماهه به بالا

 • 65 CPU %
 • 320 گیگابایت پهنای باند
 • 8 عدد تعداد دیتابیس
 • 8 عدد ساب/اد دامنه
 • 5 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت
5 GB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI دارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنه رایگان از مجموعه
دامنه ملی رایگان در خرید های سه ماهه به بالا

 • 70 CPU %
 • 520 گیگابایت پهنای باند
 • 8 عدد تعداد دیتابیس
 • 8 عدد ساب/اد دامنه
 • 5 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت
10 GB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI دارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنه رایگان از مجموعه
دامنه ملی رایگان در خرید های سه ماهه به بالا

 • 1.1 ترابایت پهنای باند
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • 8 عدد ساب/اد دامنه
 • 5 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت
15 GB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI دارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنه رایگان از مجموعه
دامنه ملی رایگان در خرید های سه ماهه به بالا

 • 1.6 ترابایت پهنای باند
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • 8 عدد ساب/اد دامنه
 • 5 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت
20 GB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI دارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ پشتیبانی از ruby,node js,پایتون
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنه رایگان از مجموعه
دامنه ملی رایگان در خرید های سه ماهه به بالا

 • 2.8 ترابایت پهنای باند
 • 15 عدد تعداد دیتابیس
 • 8 عدد ساب/اد دامنه
 • 10 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت
30 GB

کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
دسترسی CGI دارد
ورژن PHP انتخابی کاربر
✪ فایروال CFs
✪ آنتی ویروس clamav
✪ پشتیبانی از ruby,node js,پایتون
✪ هارد پرسرعت SSD
♔ همراه با زیر دامنه رایگان از مجموعه
دامنه ملی رایگان در خرید های سه ماهه به بالا

 • 3.1 ترابایت پهنای باند
 • 15 عدد تعداد دیتابیس
 • 8 عدد ساب/اد دامنه
 • 10 عدد تعداد ایمیل/ftp اکانت