هر خرید ، یک امید

با ۱,۰۰۰ تومان میشه به یک کودک مبتلا به سرطان کمک کرد .